Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2017

5961 072d 500

omg-images:

My dad is recently retired and it shows.

sleepyotter
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
sleepyotter
7558 56b6
Reposted fromkarahippie karahippie vianowezsie nowezsie

March 10 2017

1140 70e7
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viakokoko kokoko
sleepyotter
0149 fe07 500
Michael Talbot "Ophelia"
Reposted fromroxanne roxanne viahalucynowa halucynowa
sleepyotter
1043 614c
Reposted fromtfu tfu
3154 7560
Reposted fromfuckyeahgirls fuckyeahgirls viabartvein bartvein

March 01 2017

9988 2d1b

neatpotatoes:

clamjob:

casmii:

pricklylegs:

memewhore:

I still don’t understand the perspective that’s going on here.

It`s a railing.

This fucked with my head so hard.

WAIT I STILL DONT UNDERSTAND

ITS ON TOP OF A WALL NOT GRASS

Reposted frombwana bwana viaSakeros Sakeros
6728 f349

need.

Reposted fromkattrina kattrina viamadinsane madinsane
sleepyotter
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viainzynier inzynier

February 28 2017

sleepyotter
6755 bd56

nbcparksandrec:

Valid point.

sleepyotter
Reposted fromfelicka felicka viacoffeebitch coffeebitch
sleepyotter
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
sleepyotter
6787 8bd2
Reposted fromtaSowa taSowa viaciarka ciarka
0659 50a8
Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
sleepyotter
1556 c808
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaciarka ciarka
sleepyotter
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viakrybus krybus
sleepyotter
Herbert / Poznań 
Reposted fromciarka ciarka viapredictableannie predictableannie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl